User Tools

Site Tools


fbackup

Hiện LowEndViet có 2 chế độ Backup:

  • Weekly backup: Miễn phí, bạn được miễn phí sao lưu hàng tuần trong thời gian thử nghiệm tính năng này. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc khi bật chế độ tự động sao lưu vì nó sẽ làm VPS của bạn xử lý chậm hơn một chút. Chỉ nên bật tính năng này khi dữ liệu của bạn thực sự quan trọng, mất mát gây thiệt hại lớn. VPS có tỉ lệ gặp sự cố chỉ khoảng 0.11%/tháng, nên việc bật tính năng này để lưu trữ các cài đặt phần mềm là không cần thiết.
  • Daily backup: Đối với sao lưu hàng ngày, vui lòng liên hệ hỗ trợ để thanh toán và bật sao lưu. Giá backup hàng ngày là $0.03/GB.

1. Kích hoạt chế độ Backup

Tại danh sách VPS, các bạn bấm vào “Thao tác”/“Manage” để vào trang chi tiết. Tại đây các bạn bấm vào “Bật backup” và chọn gói Backup muốn sử dụng

2. Phục hồi

Tại menu bên trái, phần “Tự động sao lưu” các bạn có thể chọn “Phục hồi” để khôi phục lại dữ liệu từ hệ thống backup. Lưu ý cột “Sao lưu mới nhất” để nắm được thời gian gần nhất VPS được backup.

3. Chú ý

  • Chu kì backup được tính từ ngày đầu tiên kích hoạt Backup
  • Hệ thống sẽ backup tự động vào lúc 2h00
  • Chưa sử dụng được cho gói IP riêng khu vực Đức, các gói Dedicated server, các gói lưu trữ dữ liệu NS1, NS2…
fbackup.txt · Last modified: 2019/10/09 00:18 by admin