User Tools

Site Tools


fosrebuild

Cài lại hệ điều hành

Chức năng đặc biệt giúp VPS của lowendviet cài lại hệ điều hành (window/linux) siêu nhanh, chỉ mất từ 30 giây đến 1 phút. Trong một vài trường hợp có thể sẽ lâu hơn ~ 5 phút do server chưa có file ISO hệ điều hành, do đó server sẽ cần thời gian để download file cài về.

Hiện LowEndViet đang có 6 loại hệ điều hành sau:

  • Windows Server 2012R2 Datacenter x64
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2019 Datacenter x64
  • Windows 7 Enterprise SP1 - x32
  • CentOS 7.6 x64 v1
  • Ubuntu 18.04 x64 v1

LowEndViet sẽ cài mặc định Windows Server 2012R2 Datacenter x64 (v6) do nhẹ và có độ ổn định cao, riêng một số gói cấu hình cao (từ N4/D4 trở lên) sẽ cài Windows Server 2019 Datacenter - x64 để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

fosrebuild.txt · Last modified: 2020/05/06 12:26 by admin