User Tools

Site Tools


fwebremote

Web remote

Remote nền web là chức năng có sẵn trong panel quản lý, được thiết kế để “chữa cháy” và sửa chữa hoặc check nhanh vps, dùng trong trường hợp bạn không thế kết nối được vào vps qua remote chứ không được thiết kế để chuyên remote, do đó chất lượng remote sẽ không thể được bằng tool remote có sẵn trong window.

1. Trong panel quản lý bạn có thể

- bấm vào địa chỉ ip để ra menu quản lý và chọn “Web Remote”

- hoặc tích chọn 1 vps và bấm vào “Web remote” ở menu bên phải

2. Hệ thống sẽ mở thêm 1 tab trình duyệt nữa với giao diện như sau

Bạn sẽ không thao tá phím cứng cũng như copy paste ở giao diện này. Do đó để gửi lệnh “Ctrl + Alt + Delete”, bạn chú ý hình tam giác nhỏ ở bên trái màn hình, bấm vào và làm tương tự như ảnh dưới để gửi lệnh:

3. Điền mật khẩu và đăng nhập bình thường

fwebremote.txt · Last modified: 2019/10/07 19:12 by admin