User Tools

Site Tools


how-to-extend-disk-linux

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
how-to-extend-disk-linux [2020/04/05 11:52]
admin created
how-to-extend-disk-linux [2020/10/22 09:04] (current)
admin [2. Mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu]
Line 1: Line 1:
-Khi bạn mua thêm ổ đĩa, thông thường các hệ điều hành sẽ không nhận phần đĩa thêm mới này và cho rằng nó là "​Uninitialized disk" - "Ổ đĩa chưa khởi tạo"​. Với hệ điều hành Windows, LowEndViet có phần mềm "VM Quick Config"​ nhằm mục đích đơn giản hóa việc mở rộng ổ đĩa này. Đối với Linux, các khách hàng sử dụng Linux là khách hàng có kĩ năng sử dụng máy tính cao hơn vì thế chúng tôi không có sẵn tool tự động mở rộng ổ đĩa. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách mở rộng ổ cứng mà không cần khởi động lại VPS.+Khi bạn mua thêm ổ đĩa, hoặc khi bạn mua plan có dung lượng đĩa lớn hơn 20GB (là dung lượng mặc định của image), thông thường các hệ điều hành sẽ không nhận phần đĩa thêm mới này và cho rằng nó là "​Uninitialized disk" - "Ổ đĩa chưa khởi tạo"​. Với hệ điều hành Windows, LowEndViet có phần mềm "VM Quick Config"​ nhằm mục đích đơn giản hóa việc mở rộng ổ đĩa này. Đối với Linux, các khách hàng sử dụng Linux là khách hàng có kĩ năng sử dụng máy tính cao hơn vì thế chúng tôi không có sẵn tool tự động mở rộng ổ đĩa. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách mở rộng ổ cứng mà không cần khởi động lại VPS cũng nhưng không bị mất dữ liệu.
  
 ====== 1. Mở rộng ổ đĩa trên Cent OS ====== ====== 1. Mở rộng ổ đĩa trên Cent OS ======
Line 13: Line 13:
 Với câu hỏi //''​Last sector''//,​ bạn hãy điền vào dung lượng ổ đĩa của bạn thêm trước bằng dấu +, ví dụ +39G, +58G. Ở ví dụ này, chúng tôi sử dụng ổ đĩa 100G để làm ví dụ nên chúng tôi sẽ điền +96G. Với câu hỏi //''​Last sector''//,​ bạn hãy điền vào dung lượng ổ đĩa của bạn thêm trước bằng dấu +, ví dụ +39G, +58G. Ở ví dụ này, chúng tôi sử dụng ổ đĩa 100G để làm ví dụ nên chúng tôi sẽ điền +96G.
  
-//Lưu ý rằng ổ đĩa của bạn còn một phân vùng boot nên nếu bạn điền vừa đúng bằng dung lượng ổ cứng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi ''​Value out of range.''​. Cách đơn giản là hãy bớt đi một vài GB để đảm bảo đúng dung lượng thật. Bạn cũng có thể tính toán chính xác từng byte bằng lệnh: ​//+//Lưu ý rằng ổ đĩa của bạn còn một phân vùng boot nên nếu bạn điền vừa đúng bằng dung lượng ổ cứng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi ''​Value out of range.''​. Cách đơn giản là hãy bớt đi một vài GB để đảm bảo đúng dung lượng thật. Bạn cũng có thể tính toán chính xác từng byte bằng lệnh:
  
-Bước 4: Điền **''​w''​** để lưu lại bảng phân vùng mới.+''​fdisk -l /dev/vda''​
  
-Bước 5: Notify Linux kernel về bảng phân vùng đã được update.+ // 
 + 
 + 
 +__**Bước 4**__: Điền **''​w''​** để lưu lại bảng phân vùng mới. 
 + 
 +__**Bước 5**__: Notify Linux kernel về bảng phân vùng đã được update.
  
 **''​partprobe /​dev/​vda''​** **''​partprobe /​dev/​vda''​**
  
-Bước 6: Resize lại file system.+__**Bước 6**__: Resize lại file system.
  
 ''​**resize2fs /​dev/​vda2**''​ ''​**resize2fs /​dev/​vda2**''​
 +
 +Nếu ở bước này bạn gặp lỗi: ​
 +> ''​Filesystem at /dev/vda2 is mounted on /; on-line resizing required
 +> old_desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 37
 +> resize2fs: Permission denied to resize filesystem''​
 +
 +thì có nghĩa là ổ đĩa đang bị khóa bởi một tiến trình hoặc một user nào đó. Bạn hãy khởi động lại để giải phóng khóa. Khởi động lại bằng lệnh: ''​reboot''​. Sau khi khởi động lại, bạn hãy chạy lại lệnh: ''​**resize2fs /​dev/​vda2**''​ để hoàn tất quá trình resize đĩa.
  
 Hình ảnh của toàn bộ quá trình thực hiện: Hình ảnh của toàn bộ quá trình thực hiện:
Line 30: Line 42:
  
 ====== 2. Mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu ====== ====== 2. Mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu ======
 +
 +Với Ubuntu, việc mở rộng ổ đĩa có phần đơn giản hơn trên CentOS.
 +
 +__**Bước 1**__: Đầu tiên, bạn dùng công cụ parted để nhận diện lại kích thước của các phân vùng:
 +
 +''​**parted -l**''​
 +
 +Khi công cụ parted này hỏi Fix/Ignore, bạn hãy trả lời bằng các gõ ''​**Fix**''​.
 +
 +{{ :​ubuntu-1.png?​600 |}}
 +
 +__**Bước 2**__: Sử dụng công cụ cfdisk để resize lại phân vùng. Ở đây chúng tôi sử dụng driver VirtIO cho ổ đĩa nên tên ổ đĩa sẽ là vda.
 +
 +''​**cfdisk /​dev/​vda**''​
 +
 +Sau đó bạn sử dụng phím mũi tên lên xuống trên bàn phím để di chuyển đến phân vùng cần mở rộng. Ở đây chúng tôi sẽ mở rộng vào phân vùng chứa / nên dong được lựa chọn sẽ nằm ở trên phần màu xanh: //Free space//.
 +
 +Tiếp theo, ta sẽ sử dụng phím mũi tên sang trái/​phải để lựa chọn chức nặng ''​**Resize**''​. Công cụ ''​**cfdisk**''​ sẽ tự động tính toán kích thước tối ưu. Bạn cần ấn Enter để xác nhận kích thước này.
 +
 +{{ ::​ubuntu-disk2.png?​600 |}}
 +
 +Sau đó, bạn tiếp tục sử dụng mũi tên trái/​phải và di chuyển đến chức năng ''​**Write**'',​ xác nhận bằng cách gõ ''​**Yes**''​. ​
 +
 +{{ ::​ubuntu-disk3.png?​600 |}}
 +
 +Như vậy là bạn đã hoàn thành việc mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu. Chúc bạn thành công.
 +
  
how-to-extend-disk-linux.1586062347.txt.gz · Last modified: 2020/04/05 11:52 by admin