User Tools

Site Tools


how-to-extend-disk-linux

This is an old revision of the document!


Khi bạn mua thêm ổ đĩa, thông thường các hệ điều hành sẽ không nhận phần đĩa thêm mới này và cho rằng nó là “Uninitialized disk” - “Ổ đĩa chưa khởi tạo”. Với hệ điều hành Windows, LowEndViet có phần mềm “VM Quick Config” nhằm mục đích đơn giản hóa việc mở rộng ổ đĩa này. Đối với Linux, các khách hàng sử dụng Linux là khách hàng có kĩ năng sử dụng máy tính cao hơn vì thế chúng tôi không có sẵn tool tự động mở rộng ổ đĩa. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách mở rộng ổ cứng mà không cần khởi động lại VPS.

1. Mở rộng ổ đĩa trên Cent OS

Bước 1: Chọn ổ đĩa để thay đổi. Chúng tôi dùng driver VirtIO nên ổ đĩa sẽ là vdx.

fdisk /dev/vda

Bước 2: Chọn d để xóa bảng phân vùng hiện tại. Chọn partition number, với cài đặt mặc định của LowEndViet, thư mục / được mount vào phân vùng thứ 2 (/dev/vda2) nên sẽ chọn 2.

Bước 3: Chọn n và tiếp theo là p để khởi tạo phân vùng mới. Điền 2 để phân vùng mới tạo ra là phân vùng số 2.

Với câu hỏi First sector, bạn hãy để mặc định bằng cách ấn Enter. Với câu hỏi Last sector, bạn hãy điền vào dung lượng ổ đĩa của bạn thêm trước bằng dấu +, ví dụ +39G, +58G. Ở ví dụ này, chúng tôi sử dụng ổ đĩa 100G để làm ví dụ nên chúng tôi sẽ điền +96G.

Lưu ý rằng ổ đĩa của bạn còn một phân vùng boot nên nếu bạn điền vừa đúng bằng dung lượng ổ cứng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Value out of range.. Cách đơn giản là hãy bớt đi một vài GB để đảm bảo đúng dung lượng thật. Bạn cũng có thể tính toán chính xác từng byte bằng lệnh: fdisk -l /dev/vda

Bước 4: Điền w để lưu lại bảng phân vùng mới.

Bước 5: Notify Linux kernel về bảng phân vùng đã được update.

partprobe /dev/vda

Bước 6: Resize lại file system.

resize2fs /dev/vda2

Hình ảnh của toàn bộ quá trình thực hiện:

2. Mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu

how-to-extend-disk-linux.1586062511.txt.gz · Last modified: 2020/04/05 11:55 by admin