User Tools

Site Tools


howtomanage

Trang panel quản lý https://levnode.com có các chức năng chính như sau

Chú ý:

- Hiện panel quản lý có thể sử dụng được với hầu hết gói VPS, riêng các gói Dedicated Server sẽ chưa sử dụng được

- Bạn luôn có thể tích chọn 1 hay nhiều VPS và sử dụng với đồng thời với các chức năng của panel quản lý

howtomanage.txt · Last modified: 2019/12/18 20:06 by admin