User Tools

Site Tools


howtotopup

Nạp tiền vào hệ thống LowEndViet

Với khách hàng cần thanh toán nhiều lần và ngại thao tác chuyển khoản cũng như phí giao dịch, các bạn có thể nạp tiền vào hệ thống và dùng số tiền đấy để đặt hàng cũng như gia hạn VPS.

Tại menu bên trái màn hình, chọn “Đơn hàng” » “Nạp tiền vào ví”. Điền số tiền bạn muốn nạp và bấm “Xác nhận”.

Hệ thống sẽ tạo ra hóa đơn nạp tiền, các bạn tiến hành thanh toán như bình thường. Chú ý xác nhận hóa đơn khi các bạn đã chuyển khoản thành công.

howtotopup.txt · Last modified: 2019/10/09 01:03 by admin