Hướng dẫn sửa lỗi không Copy/Paste được giữa VPS và PC

1. Nguyên nhân

Nguyên nhân của tình trạng này là do mất đồng bộ giữa tiến trình quản lý việc Copy/Paste giữa VPS/Server và PC của quý khách (tiến trình rdpclip.exe).

2. Sửa lỗi

Có 2 cách để sửa lỗi này.

  1. Khởi động lại VPS/Server. Đây là cách đơn giản nhất tuy nhiên nó có thể làm gián đoạn phiên làm việc của quý khách. Nếu sau khi khởi động lại VPS/Server quý khách vẫn không thể Copy/paste được, quý khách hãy khởi động lại PC/Laptop của quý khách.
    1. Ví dụ: Nếu quý khách đang Livestream thì việc này mang đến nhiều bất tiện. Trong trường hợp này, vui lòng tham khảo cách 2 dưới đây.
  2. Chạy lần lượt 2 lệnh sau trên CMD ở VPS. Nếu quý khách chưa biết chạy lệnh trên CMD, vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn sử dụng dòng lệnh với quyền Admin.
taskkill.exe /f /im rdpclip.exe
rdpclip.exe

Nếu sau khi chạy xong 2 lệnh này trên VPS/Server, quý khách vẫn chưa Copy/paste được, vui lòng chạy 2 lệnh này trên PC/Laptop của quý khách. Với cách này, quý khách không cần khởi động lại VPS/Server.

Chúc quý khách thành công.