meta data for this page
  •  

Giới thiệu

Hệ thống quản lý my.lowendviet.com được phát triển bởi chính LowendViet qua nhiều năm và vẫn đang được tiếp tục phát triển. Chúng tôi không sử dụng các sản phẩm có sẵn như WHMCS, HostBill… mà chọn cách tự phát triển nhằm hạ giá thành, tôn trọng bản quyền, tăng khả năng tùy biến với mục đích tối ưu hiệu quả sử dụng cho người dùng Việt Nam. Các chức năng chính của hệ thống quản lý LowendViet như sau.

Chú ý:

- Hiện hệ thống quản lý có thể sử dụng được với hầu hết gói VPS, riêng các gói Dedicated Server và gói IP riêng khu vực DE : D1DE, D2DE,… sẽ chưa sử dụng được

- Quý khách luôn có thể tích chọn 1 hay nhiều VPS và sử dụng với đồng thời với các chức năng của hệ thống quản lý để tiết kiệm thao tác