Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Linux

Mỗi hệ điều hành đều có một kho quản lý ứng dụng riêng. Ví dụ như WindowsMicrosoft Store, MacOSApp Store, AndroidPlay Store.

Trên Linux cũng có một kho tập trung như vậy và được cài đặt thông qua các lệnh apt, yum,…

1. APT: Dành cho các bản phân phối dựa trên Debian, như, Ubuntu, Linux Mint,...

APT là công cụ được sử dụng để cài đặt các gói từ xa từ kho lưu trữ phần mềm, là công cụ dựa trên lệnh đơn giản sử dụng để cài đặt tệp/ phần mềm. Lệnh hoàn chỉnh là apt-get, đây là cách dễ nhất để cài đặt các tệp và gói Phần mềm. Công cụ sẽ thông báo cho quý khách biết về các gói hiện đang được cài đặt và các gói có sẵn trong kho.

apt-get install ${packagename}

Để remove/uninstall phần mềm, sử dụng remove:

apt-get remove ${packagename}

Các gói phần mềm sẽ nằm ở đâu đó trong kho lưu trữ trực tuyến chung, APT xử lý cơ sở dữ liệu cục bộ trên ổ cứng của người dùng có chứa thông tin về các gói và vị trí của chúng. Vì vậy khi gõ lệnh apt-get install git, APT sẽ bắt đầu tìm gói có tên git trong cơ sở dữ liệu và tiến hành cài đặt git khi người dùng gõ 'y' (có). Để tất cả các gói mới được tải lên trên kho, người dùng cần cập nhật APT thường xuyên.

apt-get update

apt-get upgrade

Các lệnh này yêu cầu người dùng là quyền root hoặc superuser. Ví dụ để cài đặt phần mềm trong các bản phân phối dựa trên debian, quý khách sẽ sử dụng apt-getsudo, sau đó bạn sẽ đến bước nhập mật khẩu.

sudo apt-get install git

sudo apt-get remove git

sudo apt-get update

2. YUM: Dành cho các bản phân phối Linux dựa trên RPM, như Fedora, Red Hat

Yum cũng giống như apt-get, tức là apt-get cài đặt các gói phần mềm cho các gói Debian, còn yum sẽ cài đặt các gói phần mềm cho các gói RPM. Nó cũng giống như apt-get, tải xuống và cài đặt các gói từ kho lưu trữ.

yum install ${packagename}

Để xóa gói phần mềm, chỉ cần gõ lệnh:

yum remove ${packagename}

Có một lưu ý là yum không giữ cơ sở dữ liệu cục bộ theo mặc định trong đĩa cứng của người dùng vì vậy không cần phải cập nhật. Nhưng để cài đặt security paches và bug fixes, hãy sử dụng lệnh sau:

yum update

Nếu muốn cập nhật bất kỳ gói nào thì hãy thực hiện lệnh sau:

yum update ${packagename}

Chúc quý khách luôn hài lòng với dịch vụ và chất lượng của LowendViet.