Chính sách dùng thử và thanh toán

1.Chính sách dùng thử dịch vụ LowendViet

Để hỗ trợ khách hàng trải nghiệm và kiểm chứng chất lượng dịch vụ, LowendViet xin thông báo đến Quý khách hàng về Chính sách Dùng thử Miễn phí (Public Trial) dành cho khách hàng mới như sau:

Quý khách hàng được dùng thử dịch vụ trong thời gian 1 ngày. Sau khi hết thời hạn dùng thử, hệ thống sẽ tự động dừng hoạt động dùng thử. Quý khách vui lòng đăng kí gia hạn để dịch vụ không bị gián đoạn.

Đối với các trường hợp đặc biệt, xin vui lòng liên hệ Fanpage Lowendviet VPS - Lowendviet.com để được tư vấn & hỗ trợ cấu hình phù hợp nhất với nhu cầu của cá nhân/doanh nghiệp.

2.Chính sách thanh toán dịch vụ LowendViet

Khách hàng vui lòng thanh toán gia hạn gói dịch vụ của LowendViet theo tháng. Gói 1 tháng sử dụng dịch vụ của LowendViet là 30 ngày.

LowendViet sẽ gửi thông báo nhắc hạn cho khách hàng qua email và tin nhắn Facebook.

Sau khi quá hạn 1 ngày, nếu quý khách chưa thanh toán, hệ thống sẽ tạm khóa gói dịch vụ.

Sau khi quá hạn 2 ngày, hệ thống sẽ tự động xóa gói dịch vụ khỏi tài khoản của quý khách.

Nếu cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ Fanpage Lowendviet VPS - Lowendviet.com