Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân luôn được LowendViet đề cao và đưa lên hàng đầu. Những thông tin cá nhân LowendViet thu thập sẽ được giữ kín và bảo mật dựa trên các nguyên tắc được nêu trong chính sách bảo mật. Khi khách hàng truy cập và sử dụng hệ thống LowendViet, chúng tôi hiểu rằng khách hàng đã hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách bảo mật này.

1. Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp

Khi khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết, LowendViet sẽ sử dụng các thông tin đó để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc LowendViet có thể liên lạc với khách hàng qua email, tin nhắn, điện thoại để trao đổi về dịch vụ. Điề này cũng có nghĩa rằng khách hàng đã hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích của hệ thống và được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của LowendViet. Nếu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của LowendViet hoặc gửi thư phản hồi, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng để yêu cầu bổ sung những thông tin cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành yêu cầu của khách hàng, và các thông tin cá nhân này sẽ được bảo mật, LowendViet sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba nếu không được sự cho phép của khách hàng, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc.

LowendViet cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân của khách hàng, không mua bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các công ty khác vì bất kỳ mục đích gì.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

LowendViet có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp cụ thể sau:

  • Xác nhận thanh toán và hỗ trợ dịch vụ
  • Thông báo gia hạn dịch vụ đến khách hàng
  • Giới thiệu về các sản phẩm – dịch vụ mới hoặc chương trình khuyến mãi của LowendViet

LowendViet sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu khách hàng để bổ sung, hiệu chỉnh các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi khách hàng còn liên kết với hoạt động của LowendViet.

3. Bảo mật thông tin của khách hàng

Với mục đích nhằm bảo mật và bảo vệ tính toàn vẹn thông tin, đảm bảo tính thông suốt của hệ thống mạng, LowendViet sẽ lưu trữ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của khách hàng trong một định dạng an toàn đã được mã hóa và chỉ có riêng đội ngũ nhân viên được ủy quyền của LowendViet mới có quyền truy cập các thông tin này. Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân (dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại, qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật khác) và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), LowendViet luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp an ninh thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi khách hàng sử dụng hệ thống LowendViet.

4. Thông tin qua e-mail

Khi đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail khách hàng cung cấp sẽ được dùng làm công cụ trao đổi thông tin với khách hàng. Do đó, khách hàng cần chắc chắn địa chỉ e-mail khách hàng đã cung cấp là hữu dụng đối với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

LowendViet có thể gửi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, khách hàng cần phải báo lại cho LowendViet về việc thay đổi này.

Để bảo vệ các thông tin cá nhân của khách hàng, LowendViet có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail khách hàng đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường cho đến khi chúng tôi liên hệ được với khách hàng để xác nhận.

5. Các đường liên kết ngoài trang web của LowendViet

Trang web của LowendViet có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để khách hàng tham khảo. LowendViet không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.