meta data for this page
  •  

Chuyển giao VPS

Tính năng Chuyển Giao VPS sẽ giúp khách hàng chuyển VPS từ một tài khoản này sang một tài khoản khác bằng cách chuyển qua email đã đăng kí account trên trang quản lý my.lowendviet.com Quý khách làm theo các bước sau để chuyển giao VPS

  1. Tại menu bên phải hoặc menu chi tiết VPS, quý khách chọn Chuyển Giao
  2. Quý khách điền tiếp email account cần chuyển sang và bấm Chuyển Giao
  3. Hệ thống báo tin nhắn thành công là quý khách đã hoàn thành việc chuyển VPS

LƯU Ý:

  • Nếu quý khách chuyển giao sai thông tin email nhiều lần, hệ thống sẽ tạm khóa tính năng chuyển giao, quý khách vui lòng liên hệ CSKH qua page Lowendviet để được trợ giúp.