User Tools

Site Tools


start

Home page

LowEndViet Wiki là trang thông tin và hướng dẫn sử dụng chính thống của LowEndViet nhằm mục đích:

  • Tổng hợp những hướng dẫn sử dụng dành cho khách hàng của LowEndViet trên trang dashboard quản lý levnode.com.
  • Chia sẻ những kiến thức cơ bản và nâng cao về VPS/Server.

LowEndViet Team mong muốn trang wiki này sẽ giúp khách hàng làm quen và tận dụng hết được các chức năng của hệ thống dashboard quản lý cũng như 1 cuốn từ điển để quý khách hàng tìm hiểu và nâng cao kiến thức về công nghệ ảo hóa cùng hệ thống VPS/Server.

start.txt · Last modified: 2019/12/18 17:38 by admin