"Loyalty Point" - Đơn vị thanh toán mới của LowendViet

1. Loyalty Point (LPoint) là gì?

LPoint là một đơn vị thanh toán mới của LowendViet.

Giống với tài khoản chính và tài khoản khuyến mại, LPoint được sử dụng để thanh toán một số dịch vụ nhất định.

2. Kiếm thêm LPoint như nào?

LPoint là một đơn vị thanh toán mới. Với mỗi hoá đơn thành công, quý khách sẽ được cộng điểm LPoint tương ứng.

Với các hoá đơn Mua MớiGia Hạn, quý khách được cộng +1 LPoint cho 1 dịch vụ trên 1 tháng sử dụng.

Các hoá đơn khác như Nạp tiền, mua mới và gia hạn Proxy thì hiện tại không được cộng LPoint.

3. Sử dụng LPoint như nào?

Quý khách tạo hoá đơn, tại bước Thanh toán quý khách chọn thanh toán LPoint như hình ảnh.

Hiện tại LPoint chỉ có thể thanh toán với một số dịch vụ nhất định.

4. Các trạng thái của LPoint hiển thị trên hoá đơn.

LPoint có 3 trạng thái chính

1. Màu xanh - LPoint được ghi nhận “cộng thêm” và đã thêm vào tài khoản LPoint của quý khách

2. Màu xám - LPoint đang chờ, sẽ được ghi nhận khi hoá đơn thành công.

3. Màu đỏ - LPoint được ghi nhận “trừ đi”, tức quý khách đã sử dụng LPoint để thanh toán dịch vụ thay vì tiền mặt.

Trên đây là khái quát về LPoint - Đơn vị thanh toán mới của LowendViet.

Cám ơn quý khách đã luôn đồng hành và tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi.