Hướng dẫn cài đặt CCProxy để biến VPS thành proxy/socks5

1. CCProxy là gì?

CCProxy là ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ kết nối mạng Internet với tất cả máy tính có chung kết nối mạng. Nói cách khác, ứng dụng CCProxy tạo server proxy trên máy tính có kết nối với mạng Internet và phân phối kết nối mạng tới các máy tính khác. Ngoài ra, CCProxy còn có khả năng lọc các trang web và hạn chế quyền truy cập mạng Internet của một số đối tượng người dùng nhất định trong khoảng thời gian xác định, cũng như hạn chế băng thông tải và đăng tải theo giá trị tối đa và nhận diện máy tính theo địa chỉ IP và địa chỉ MAC

2. Cài đặt CCProxy trên VPS Windows

Bước 1: Quý khách hãy mở VMQuickConfig và cài đặt CCProxy

Hoặc quý khách có thể tải về tại đây.

Bước 2: Mở CCProxy lên và nhấp vào Account để tạo một tài khoản mới

Bước 3: Tạo tài khoản với UsernamePassword

Permit Category: Chọn Permit Only

Auth Type: Chọn User/Password

User/Group Name: Nhập tên bất kì

Password: Nhập vào mật khẩu

Ngoài ra với những thông tin khác, quý khách có thể tự tìm hiểu để cá nhân hoá theo mục đích sử dụng riêng.

Bước 4: Quay trở lại VMQuickConfig, tiến hành mở Port 1080

Như vậy cơ bản đã thiết lập xong CCProxy trên VPS Windows.

3. Cài đặt Proxyfier

Để có thể sử dụng proxy vừa tạo trên máy tính cá nhân hay máy tính bất kì, quý khách cần sử dụng thêm một phần mềm khác.

Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu phần mềm Proxyfier

Quý khách có thể tải về tại đây.

Để kích hoạt, quý khách sử dụng theo thông tin bên dưới:

Username: LowEndViet 
Key: KFZUS-F3JGV-T95Y7-BXGAS-5NHHP

Bước 1: Chọn ProfileProxy Servers…

Bước 2: Chọn Add để thêm Proxy

Bước 3: Nhập thông tin Proxy

Address: Địa chỉ IP của VPS

Port: 1080

Protocol: SOCKS Version 5

Enable Authentication, nhập UsernamePassword đã tạo ở CCProxy

Nhấp OK để hoàn tất

Bước 4: Bấm Check để xem Proxy đã hoạt động chưa

Bước 5: Nhấp OK để đóng cửa sổ

Bước 6: Nhấp OK để đóng cửa sổ

Quý khách có thể truy cập https://www.myip.com/ để kiếm tra xem IP đã được thay đổi chưa. Có thể chờ tới 5 phút để cache của trình duyệt thay đổi nhé.

Trên đây là hướng dẫn tạo và sử dụng VPS giống như một Proxy.

Chúc quý khách thành công và luôn hài lòng với dịch vụ của LowendViet.