Snapshot và Restore(Khôi phục) để nhân bản VPS

1. Tạo Snapshot

Chức năng Snapshot giúp quý khách tạo ra một bản sao từ một VPS gốc, và sau đó quý khách có thể dùng bản sao này để Clone(Nhân bản) ra nhiều VPS khác nhằm tiết kiệm thời gian và công sức cài đặt ban đầu.

LƯU Ý QUAN TRỌNG, vui lòng đọc kỹ.

 • Chức năng Snapshot không được tạo ra với mục đích Backup dữ liệu mà chỉ là để Clone(Nhân bản) VPS.
 • Trước hết quý khách cần tắt VPS gốc từ trong Windows để đảm bảo mọi dữ liệu được lưu đầy đủ và không lỗi. Chúng tôi cũng khuyến khích xóa hết các file không cần thiết để cho VPS nhẹ nhất và tiết kiệm được thời gian tạo Snapshot cũng như Restore(Khôi phục) ra các VPS còn lại.
 • Snapshot là 1 bản sao lưu riêng biệt so với VPS nên kể cả khi quý khách hủy hay xóa VPS, Snapshot vẫn sẽ còn nguyên trong account của quý khách, và quý khách vẫn có thể dùng Snapshot này để Clone(Nhân bản) cho các VPS khác trong tương lai.
 • Chức năng Snapshot đang được cung cấp miễn phí, vì thế quý khách vui lòng không lạm dụng hệ thống.
 • Dedicated server và các gói VPS có dung lượng ổ quá lớn > 100GB sẽ không thể tạo Snapshot.

Quý khách vui lòng làm theo các bước sau để tạo Snapshot.

 1. Tick chọn VPS muốn tạo Snapshot, chọn menu Tạo snapshot ở phía bên phải (hình upload lên đám mây màu xám).
 2. Quý khách đọc kỹ thông báo và ấn Tạo snapshot.
 3. Chờ Snapshot được khởi tạo. Thời gian tạo Snapshot tùy thuộc vào dung lượng VPS gốc. Quý khách cũng có thể vào phần Snapshot tại menu bên trái để kiểm tra tình trạng Snapshot. Nếu trạng thái Pending nghĩa là quá trình tạo snapshot chưa hoàn thành, quý khách vui lòng chờ thêm giây lát. Trạng thái Active là đã hoàn thành và có thể sử dụng để Restore(Khôi phục).

2. Restore/Khôi phục

Quý khách có thể tick chọn một hoặc nhiều VPS muốn Restore(khôi phục) từ Snapshot.

LƯU Ý:

 • Quý khách chỉ có thể khôi phục từ các VPS cùng gói và cùng khu vực, không thể khôi phục bản Snapshot của gói có ổ cứng cao cho gói có ổ cứng thấp hơn. Ví dụ: không thể khôi phục bản snapshot của gói D2US cho gói D1US….
 • Khi chạy khôi phục/Restore thì VPS sẽ bị dừng/stopped và sẽ được tự bật lên/start khi hệ thống chạy Restore/Khôi phục xong. Quý khách vui lòng không bật lại VPS khi quá trình khôi phục chưa hoàn thành.

Quý khách làm theo các bước sau để tiến hành Restore(Khôi phục) VPS từ Snapshot

 1. Tick chọn các VPS muốn Restore(Khôi phục), chọn menu Restore from Snapshot/Khôi phục từ Snapshot ở phía bên phải (hình download đám mây màu xám). Quý khách có thể chọn nhiều VPS cùng lúc.
 2. Chọn bản Snapshot: Quý khách có thể lựa chọn các bản snapshot nếu có nhiều bản snapshot khác nhau và bấm Restore/Khôi phục để tiến hành khôi phục/clone từ bản snapshot

Mẹo để theo dõi trạng thái Restore(Khôi phục) dễ dàng:

 1. Trước khi Restore(Khôi phục) Dừng/Stop toàn bộ VPS cần restore
 2. Check status để hệ thống báo Stopped, giữ nguyên màn hình rồi chạy restore
 3. Khi Restore xong hệ thống sẽ tự bật VPS lên
 4. Check status/Kiểm tra trạng thái tất cả một lần nữa thấy VPS nào Running là đã được restore xong.

Tổng kết

Chức năng Snapshot và Restore là 2 bước để Clone(Nhân bản) VPS nhằm tiết kiệm thời gian cài đặt ban đầu. Chức năng Snapshot sẽ lưu trữ toàn bộ dữ liệu của quý khách tại thời điểm Snapshot. Chức năng Restore sẽ khôi phục lại VPS tại thời điểm được snapshot.