meta data for this page
  •  

Hướng dẫn đổi Port Remote VPS Linux

Đầu tiên, quý khách cần phải đăng nhập vào VPS trước. Nếu chưa biết cách đăng nhập vào VPS Linux, quý khách có thể tham khảo tại đây.

Bước 1: Hãy mở file sshd_config bằng lệnh

nano /etc/ssh/sshd_config

Bước 2: Mục #Port 22 đang là default mặc định và bị ẩn đi, quý khách xoá # và thay đổi port theo như ý thích

Bước 3: Bấm Ctrl + X để thoát chỉnh sửa file

Bước 4: Bấm phím Y để xác nhận lưu thay đổi

Bước 5: Bấm Enter để lưu theo đường dẫn mặc định

Bước 6: Chạy lệnh để restart sshd

systemctl restart sshd

Lưu ý: Nếu quý khách sử dụng NAT VPS thì hãy vui lòng sử dụng những port trong phạm vi được hỗ trợ. (Quý khách có thể mở trong Chi Tiết trong trình quản lý để xem hình như bên dưới)

Còn với những VPS Premium hoặc Dedicated Server, quý khách có thể đổi remote port tự do.

Chúc quý khách thành công và luôn hài lòng với dịch vụ của LowendViet.