Khi bạn mua thêm ổ đĩa, hoặc khi bạn mua plan có dung lượng đĩa lớn hơn 20GB (là dung lượng mặc định của image), thông thường các hệ điều hành sẽ không nhận phần đĩa thêm mới này và cho rằng nó là “Uninitialized disk” - “Ổ đĩa chưa khởi tạo”. Với hệ điều hành Windows, LowEndViet có phần mềm “VM Quick Config” nhằm mục đích đơn giản hóa việc mở rộng ổ đĩa này. Đối với Linux, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách mở rộng ổ cứng mà không cần khởi động lại VPS cũng như không bị mất dữ liệu.

1. Mở rộng ổ đĩa trên Cent OS

Bước 1: Chọn ổ đĩa để thay đổi. Chúng tôi dùng driver VirtIO nên ổ đĩa sẽ là vdx.

fdisk /dev/vda

Bước 2: Chọn d để xóa bảng phân vùng hiện tại. Chọn partition number, với cài đặt mặc định của LowEndViet, thư mục / được mount vào phân vùng thứ 2 (/dev/vda2) nên sẽ chọn 2.

Bước 3: Chọn n và tiếp theo là p để khởi tạo phân vùng mới. Điền 2 để phân vùng mới tạo ra là phân vùng số 2.

Với câu hỏi First sector, bạn hãy để mặc định bằng cách ấn Enter. Với câu hỏi Last sector, bạn hãy điền vào dung lượng ổ đĩa của bạn thêm trước bằng dấu +, ví dụ +39G, +58G. Ở ví dụ này, chúng tôi sử dụng ổ đĩa 100G để làm ví dụ nên chúng tôi sẽ điền +96G.

Lưu ý rằng ổ đĩa của bạn còn một phân vùng boot nên nếu bạn điền vừa đúng bằng dung lượng ổ cứng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Value out of range.. Cách đơn giản là hãy bớt đi một vài GB để đảm bảo đúng dung lượng thật. Bạn cũng có thể tính toán chính xác từng byte bằng lệnh: fdisk -l /dev/vda

Bước 4: Điền w để lưu lại bảng phân vùng mới.

Bước 5: Notify Linux kernel về bảng phân vùng đã được update.

partprobe /dev/vda

Bước 6: Resize lại file system.

resize2fs /dev/vda2

Nếu ở bước này bạn gặp lỗi:

Filesystem at /dev/vda2 is mounted on /; on-line resizing required > old_desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 37 > resize2fs: Permission denied to resize filesystem

thì có nghĩa là ổ đĩa đang bị khóa bởi một tiến trình hoặc một user nào đó. Bạn hãy khởi động lại để giải phóng khóa. Khởi động lại bằng lệnh: reboot. Sau khi khởi động lại, bạn hãy chạy lại lệnh: resize2fs /dev/vda2 để hoàn tất quá trình resize đĩa.

Hình ảnh của toàn bộ quá trình thực hiện:

2. Mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu

Với Ubuntu, việc mở rộng ổ đĩa có phần đơn giản hơn trên CentOS.

Bước 1: Đầu tiên, bạn dùng công cụ parted để nhận diện lại kích thước của các phân vùng:

parted -l

Khi công cụ parted này hỏi Fix/Ignore, bạn hãy trả lời bằng các gõ Fix.

Bước 2: Sử dụng công cụ cfdisk để resize lại phân vùng. Ở đây chúng tôi sử dụng driver VirtIO cho ổ đĩa nên tên ổ đĩa sẽ là vda.

cfdisk /dev/vda

Sau đó bạn sử dụng phím mũi tên lên xuống trên bàn phím để di chuyển đến phân vùng cần mở rộng. Ở đây chúng tôi sẽ mở rộng vào phân vùng chứa / nên dong được lựa chọn sẽ nằm ở trên phần màu xanh: Free space.

Tiếp theo, ta sẽ sử dụng phím mũi tên sang trái/phải để lựa chọn chức nặng Resize. Công cụ cfdisk sẽ tự động tính toán kích thước tối ưu. Bạn cần ấn Enter để xác nhận kích thước này.

Sau đó, bạn tiếp tục sử dụng mũi tên trái/phải và di chuyển đến chức năng Write, xác nhận bằng cách gõ Yes.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc mở rộng ổ đĩa trên Ubuntu. Chúc bạn thành công.