meta data for this page
  •  

Hướng dẫn cài đặt IPv6 trên VPS/Server chạy Linux

IPv6 là địa chỉ giao thức mới nhất sẽ thay thế cho IPv4. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách cài đặt IPv6 tĩnh cho VPS/Server chạy hệ điều hành Linux.

1. Cài đặt IPv6 cho hệ điều hành CentOS

Bước 1: khai báo cấu hình IPv6 # nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Quý khách sử dụng mũi tên lên xuống trái phải di chuyển con trỏ xuống dưới cuối file và khai báo địa chỉ IPv6 quý khách được cung cấp cung cấp cho Quý khách:

IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="no"
IPV6ADDR=IPv6-IP-Address-with-prefix
IPV6_DEFAULTGW=IPv6-IP-Gateway-Address

Sau đó, quý khách ấn Ctrl + X để thoát. Khi thoát, trình editor sẽ hỏi có lưu lại thay đổi không, quý khách chọn Y để lưu cấu hình.

Bước 2: Khởi động lại lại service network

systemctl restart network

Bước 3: kiểm tra lại IPv6 với lệnh ping6

ping6 ipv6.google.com -c4

Chúc quý khách thành công!