meta data for this page
  •  

Xuất file

Xuất file danh sách vps trong trang quản lý. Quý khách có thể tích chọn những VPS bạn muốn xuất danh sách và chọn Xuất file từ menu bên phải.

Lưu ý: một số PC/laptop của quý khách không thể remote 1 lúc quá nhiều VPS(có thể chỉ được 10-15 VPS một lúc), quý khách có thể thử nghiệm và chia thành nhiều danh sách nhỏ.

Hệ thống sẽ xuất ra 1 file có phần mở rộng (đuôi) tương ứng là *.rdg, *.txt, *.xls, quý khách có thể lưu file này tại Desktop cho tiện sử dụng.