User Tools

Site Tools


fsnapshot

1. Tạo Snapshot

Chức năng Snapshot giúp bạn tạo ra 1 bản sao từ 1 VPS gốc, và dùng bản sao này để clone/nhân bản ra nhiều VPS khác nhằm tiết kiệm thời gian và công sức setup ban đầu.

Trước hết bạn cần tắt VPS gốc từ trong window để đảm bảo mọi dữ liệu được lưu đầy đủ và không lỗi. Chúng tôi cũng khuyến khích xóa hết các file không cần thiết để cho VPS nhẹ nhất và tiết kiệm được thời gian snapshot cũng như restore ra các VPS còn lại.

Lưu ý: Trên VPS gốc, giữ tool “Lowendviet Fast VPS Config” khởi động cùng Windows, nếu không các VPS clone sẽ không có mạng.

Thời gian tạo snapshot tùy thuộc vào dung lượng VPS gốc. Bạn cũng có thể vào phần “Snapshot” tại menu bên trái để kiểm tra tình trạng snapshot. Nếu trạng thái “Pending” nghĩa là quá trình tạo snapshot chưa xong, trạng thái “Active” là đã hoàn thành và có thể sử dụng để restore.

2. Clone/Nhân bản

Tích chọn 1 hoặc nhiều VPS muốn khôi phục từ snapshot. Lưu ý là chỉ có thể khôi phục từ các VPS cùng gói, không thể khôi phục bản snapshot của gói cao cho gói thấp hơn ví dụ: không thể khôi phục bản snapshot của gói D2 cho gói D1…

Mẹo để restore nhiều VPS tiện theo dõi hơn:

  1. Trước khi restore Dừng/Stop toàn bộ vps cần restore
  2. Check status để hệ thống báo “Stopped”, giữ nguyên màn hình rồi chạy restore
  3. Khi restore xong hệ thống sẽ tự bật vps lên
  4. Check status tất cả một lần nữa thấy VPS nào “Running” là đã restore xong
fsnapshot.txt · Last modified: 2019/10/08 23:21 by admin